Skip to content

Kwaliteitsmanagement heeft als doel het continu verbeteren van de kwaliteit van producten, diensten, processen en organisatie. Daarbij is het belangrijk dat iedereen in de organisatie mee doet. Door het inzetten van de kennis en ervaring van alle medewerkers blijft een organisatie continue verbeteren. Hiervoor is verlevendiging van alle informatie noodzakelijk. 

AO-online biedt gemakkelijk online inzicht in alle vastgelegde informatie, waarbij iedereen voorstellen kan indienen voor verbetering. Het delen en ook reviewen van belangrijke kwaliteitsdocumenten wordt op die manier erg eenvoudig en laagdrempelig en zorgt ervoor dat de hele organisatie wordt betrokken bij het kwaliteitsmanagement.

AO-online ondersteunt kwaliteitsmanagement in elke organisatie en biedt oplossingen voor:

  • Vastleggen van processtappen met werkinstructies in handige mappen, waardoor een compleet online kwaliteitshandboek ontstaat
  • Borging van het kwaliteitsmanagementsysteem voor elk gewenst kwaliteitscertificaat, waaronder ISO en VCA
  • Continue verbetering dankzij verbetervoorstellen van alle medewerkers

Digitaal kwaliteitshandboek

AO-online is bij uitstek geschikt om een reeds bestaand kwaliteitshandboek te digitaliseren en vervolgens efficiënt te beheren.

Certificering voor kwaliteitsmanagement-systeem (ISO, VGA, HKZ, etc.)

Een kwaliteitshandboek is bedoeld voor medewerkers, zij moeten namelijk het handboek gebruiken in hun (dagelijkse) praktijk. Voor de leesbaarheid van het kwaliteitshandboek is het meestal niet wenselijk de exacte structuur van de normen te gebruiken. Een eenvoudige en aansprekende structuur vergroot de kans op gebruik door medewerkers.

Met AO-online is het mogelijk om alle kwaliteitsdocumentatie te structureren op een manier die het beste bij jouw organisatie past. Vervolgens kun je eenvoudig deze eigen structuur koppelen aan de structuur van de desbetreffende norm, bijvoorbeeld de ISO 9001 norm. In een zogenoemde normentabel wordt getoond hoe de inhoud van het eigen kwaliteitshandboek aansluit op de normstructuur. Hierdoor is direct inzichtelijk op welke wijze de normering is geborgd.

Het omgaan met risico’s is een belangrijk onderdeel geworden van het kwaliteitsmanagementsysteem. In de nieuwe ISO- en HKZ-normen heeft het risicodenken dan ook een belangrijke plek gekregen. AO-online biedt daarom sinds kort ook uitgebreide functionaliteit voor het vastleggen van risico’s en beheersmaatregelen. Een risico kan vanuit een bestaande activiteit binnen een proces worden benoemd, maar ook op algemeen bedrijfsniveau. Voor elk risico kan zowel de impact als de kans worden vermeld. Van beheersmaatregelen kan de mitigatie qua impact en kans worden aangegeven en welke functionaris verantwoordelijk is voor de borging. Uiteraard toont AO-online tevens een handig overzicht van alle risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen. 

Met AO-online beschik jouw organisatie over een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee het certificaat soepel en kostenefficiënt kan worden verkregen en behouden.

Continu verbeteren met verbetervoorstellen

Voor kwaliteitsmanagement is het belangrijk om het verbeteren van kwaliteit, onder andere in de processen binnen jouw organisatie, continu te stimuleren en laagdrempelig te maken. AO-online is zeer geschikt als intern digitaal platform voor het levendig houden van het kwaliteitshandboek en de procesbeschrijvingen. AO-online maakt het extra makkelijk om ervoor te zorgen dat er continu aan (proces)verbetering wordt gewerkt. Medewerkers kunnen namelijk met behulp van chatberichten eenvoudig reageren op de procesbeschrijvingen en voorstellen doen voor verbeteringen. Deze verbetervoorstellen komen automatisch terecht bij de proceseigenaar, die weer kan aangeven wat er wordt gedaan met deze voorstellen. Zo houd je het procesmanagement binnen jouw organisatie levend én vanzelfsprekend en werkt iedereen mee aan het continu verbeteren!

 

Verbetersuggesties

 

Start vandaag nog met processen beschrijven!

Wil je eerst AO-online gratis proberen, neem dan geheel vrijblijvend een 30-dagen proefabonnement.
Dit proefabonnement stopt automatisch na 30 dagen, dus je zit nergens aan vast.
Aanmelden is zo gedaan, er is geen betaling vooraf of gebruik van creditcard nodig.

Back To Top