Skip to content

Snel en eenvoudig rollen (RACI) en taken vastleggen.
Met AO-online is dat snel geregeld.

Bij het beschrijven van een proces, is het belangrijk om bij elke processtap duidelijk te maken welke medewerker welke rol heeft. Dit vereist onder meer het vastleggen van de organisatiestructuur met afdelingen en onderliggende functies. AO-online genereert automatisch een organigram van jouw organisatie, op basis van de ingevoerde functies of afdelingen.
In AO-online kun je per proces eenvoudig inzicht geven in de procesgerelateerde taken en verantwoordelijkheden, door middel van een Rollenmatrix. Zo’n matrix wordt ook wel een RACI of RASCI matrix genoemd. 
De meeste van onze klanten werken met de RACI matrix:

  • R – Responsible: functionaris die direct verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taak of de activiteit zelf uitvoert
  • A – Accountable: functionaris die eindverantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van de taak
  • C – Consulted: functionaris die het resultaat controleert en vooraf geraadpleegd moet worden (kan resultaat beïnvloeden)
  • I – Informed: functionaris die achteraf geïnformeerd moet worden (kan resultaat niet meer beïnvloeden)

Voorbeeld van een RACI rollenmatrix

In AO-online is het eenvoudig om een processchema met activiteiten op te zetten. Per activiteit kun je met slechts een paar handelingen aangeven welke rol (bijvoorbeeld “direct verantwoordelijk”) door welke functionaris (bijvoorbeeld “marketingmedewerker”) met welke frequentie (bijvoorbeeld “wekelijks”) wordt uitgevoerd.
Door op deze manier een functie met een RACI rol te koppelen aan een activiteit, ontstaat de RACI of rollenmatrix.

Hiermee worden gelijk ook de functiebeschrijvingen aangevuld. Door te klikken op een functie in het organigram worden alle procesgerelateerde taken en verantwoordelijkheden zichtbaar die bij deze functie horen.
Het toevoegen van een functie gaat eenvoudig en snel. Daarbij kun je bijvoorbeeld ook de bijbehorende functie-eisen en competenties opnemen. Per functie genereert onze applicatie dus ook nog een complete functiebeschrijving!

Door te klikken op bijvoorbeeld de functie Hoofd Calculatie worden direct de bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zichtbaar:

Back To Top